Добредојдовте на официјалниот сајт на  Раде Кончар
             ДОМА
             ЗА НАС
             ПРОИЗВОДИ
Трансформатори
Трафостаница
Електро Мотори и Генератори
Намотки
Ормани
Електро Делови
             НОВОСТИ
             КОНТАКТ

 

РАДЕ КОНЧАР - СЕРВИС

III Македонска Бригада бб,
1000 Скопје, Македонија

Тел./Факс: +389 2 2462420
                    +389 2 2463183
                    +389 2 2461660

Е-mail: info@koncar.com.mk

 

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП

III Македонска Бригада бб,
1000 Скопје, Македонија

Тел./Факс: +389 2 2402481
                    +389 2 2402482
                    +389 2 2402483

Е-mail: info@koncar.com.mk

 • 1 Ниско напонски табли
 • 2 Ниско напонски табли
 • 3 Ниско напонски табли
 • 4Laser L1X
 • 5 Laser L1X
 

Раде Кончар

1948 година: Формирана е компанијата ЈУГ - сервисирање и поправки на маслени дистрибутивни трансформатори и електромотори

1953 година: Почеток на производство на маслени дистрибутивни трансформатори

1967 година: Компанијата станува дел од Раде Кончар - Загреб, најголемата компанија на полето на електро индустријата на територијата на поранешна Југославија

1990 година: Компанијата станува дел од холдингот Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје

1996 година: Раде Кончар - Сервис станува независна компанија во приватна сопственост

2005 година: Раде Кончар - Сервис ја купува компанијата Раде Кончар - Електрични постројки

2006 година: Формирање на компанијата Раде Кончар - ТЕП во состав на компанијата Раде Кончар - СервисРаде Кончар - Сервис   Раде Кончар - ТЕП

Сервисирање и поправки на:
  • сите видови трансформатори
  • електро мотори и генератори
  • агрегати
  • намотки
 

Произведува:
  • дистрибутивни маслени
  трансформатори до 1000 kVA
  • индустриски и дистрибутивни трафостаници
  • СН и НН склопни блокови
  • командни табли
  • приклучни и мерно-разводни метални   ормари за разни амени
  • стартери за мотори

MK Македонски
EN English

 


ISO 9001:-2000
registered


60             НОВОСТИ
fsdfsd
12.08.2011
fsd
fsdfsd
12.08.2011
fsd
ISO 14001: 2004 СЕРТИФИКАЦИЈА
25.11.2008
Ние се грижиме не само за нашите Купувачи, производи, човечки ресурси туку и за животната околина. Во 2008 добивме сертификат и за ISO 14001: 2004.
© 2008 • Раде Кончар
Дома     |     За нас     |     Производи     |     Новости     |     Контакт